Podatki

Pierwszą rzeczą, jaką należy zaplanować sprzedając mieszkanie, dom lub działkę budowlaną to rozliczenie podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości.      Bez przeliczenia obciążeń przed podpisaniem aktu notarialnego możemy stać się zakładnikiem niekorzystnych przepisów podatkowych.

Jak zatem obniżyć podatek do 0 zł? Jeżeli nieruchomość, którą zamierzamy sprzedać nabyliśmy na własne potrzeby, czyli jest ona naszym majątkiem osobistym, są na to trzy sposoby:


Sposób nr 1 - sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od zakupu

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat podatkowych od daty nabycia nie podlega zgodnie z ustawą opodatkowaniu.

- szczególne znaczenie ma tu sposób liczenia. Lata podatkowe, to nie lata kalendarzowe. Kupując nieruchomość np. 15-01-2014, pierwszy rok podatkowy to rok następny po roku nabycia, czyli 2015, drugi 2016, trzeci 2017, czwarty 2018, piąty 2019, i dopiero od 01-01-2020 można dokonać sprzedaży bez podatku, powołując się na upływ 5 pełnych lat podatkowych od daty nabycia.

Sposób nr 2 - sprawdzenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat


Jeżeli „Sposób nr 1” nie działa, gdyż spieszy nam się ze sprzedażą, a okres pięciu lat podatkowych nie minął, to należy sprawdzić jaki będzie dochód ze sprzedaży.

Dochód obliczamy odejmując koszty, jakie ponieśliśmy na nabycie tej nieruchomości, od dzisiejszej ceny sprzedaży. Od tak obliczonego dochodu do zapłaty jest 19% podatku. Jeżeli jednak dochód jest duży, to zapłacenie kilkudziesięciu, czy kilkuset tysięcy podatku może skutecznie zniechęcić od sprzedaży i zachęcić z kolei do oczekiwania na upływ okresu 5 letniego opisanego w „Sposobie nr 1”.

Jeżeli jednak po obliczeniu dochodu okazuje się, że wynosi on 0 zł, bądź sprzedajemy ze stratą, to nie pojawi się żaden podatek obciążający sprzedającego. Podatek naliczany jest tylko od dochodu.

 Sposób nr 3 - skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego przepisami

Chodzi tutaj o zwolnienie związane z wydatkowaniem środków ze sprzedaży nieruchomości na nowy cel mieszkaniowy.

Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na cele mieszkaniowe, które uprawniają do skorzystania ze zwolnienia są:

a) Nabycie nieruchomości mieszkaniowej.

b) Nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkaniowego.

c) Budowa, rozbudowana, nadbudowa, remont, modernizacja własnej nieruchomości mieszkaniowej.

d) Spłata kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele określone w punktach a-c